Contactgegevens en voorwaarden

 

Voorwaarden:

Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk. Mochten zich echter omstandigheden voordoen die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal een kindercoach dit kenbaar maken aan derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg).
Dit zal eerst met u besproken worden.

Er kan u gevraagd worden toestemming te verlenen om, indien nodig, gegevens aan uw huisarts te overleggen.

Een kindercoach is verplicht zich te houden aan :
haar beroepsgeheim.
aan de meldcode kindermishandeling
aan de meldcode huiselijk geweld.

Een kindercoach heeft ten aanzien van u een inspanningsverplichting. Dit betekent dat zij alle kennis, ervaring en professionaliteit zal inzetten die in haar vermogen ligt. Daarnaast vraagt zij ook inzet van u en uw gezin/omgeving om zo samen te werken aan het behalen van het beoogde doel.

Een kindercoach heeft geen resultaatsverplichting. Keuzes en beslissingen die u neemt ten aanzien van u en uw kind behoren tot uw verantwoordelijkheid.

Gereserveerde tijd voor een sessie welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt u in rekening gebracht.

Ik zal u een overeenkomst aangaande het te volgen traject overleggen, en u vragen deze te ondertekenen.

Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie.
Wordt de klacht niet opgelost dan kunt u zich wenden tot stichting Adiona.

Contact:
bel of mail gerust naar Kindercoach Be-joyful voor verdere informatie 
Yvonne van Oorschot
0624638366
info@be-joyful.nl

werkdagen
woensdag       13.30-16.30
donderdag      13.30-16.30
vrijdag           13.30-16.30       

banner-adiona (2)

 

2015-08-28 16.17.54