Contactgegevens en voorwaarden


Contact


Yvonne van Oorschot
Be-joyful
Havikshorst 15
7414 HR Deventer
0624638366
NL35KNAB0258420758
t.n.v.be-joyful
KvK.nummer 62201131
yvanoorschot@gmail.comwerkdagen
maandag t/m donderdag
19.30u - 21.30u
vrijdag
09.00 -17.30 u

Voorwaarden:


 • Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk. Mochten zich echter omstandigheden voordoen die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal een kindercoach dit kenbaar maken aan derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg).
  Dit zal eerst met u besproken worden.
 • Er kan u gevraagd worden toestemming te verlenen om, indien nodig, gegevens aan uw huisarts te overleggen.


Een kindercoach is verplicht zich te houden aan :


 • het beroepsgeheim.
 • de meldcode kindermishandeling
 • de meldcode huiselijk geweld.
 • Een kindercoach heeft ten aanzien van u een inspanningsverplichting. Dit betekent dat zij alle kennis, ervaring en professionaliteit zal inzetten die in haar vermogen ligt. Daarnaast vraagt zij ook inzet van u en uw gezin/omgeving om zo samen te werken aan het behalen van het beoogde doel.
 • Een kindercoach heeft geen resultaatsverplichting. Keuzes en beslissingen die u neemt ten aanzien van u en uw kind behoren tot uw verantwoordelijkheid.
 • Gereserveerde tijd voor een sessie, welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt u in rekening gebracht.
 • Een Kindercoach zal u een overeenkomst aangaande het te volgen traject overleggen en u vragen deze te ondertekenen.
 • Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie.
 • Wordt de klacht niet opgelost, dan kunt u zich wenden tot stichting Adiona.

ONZE DIENSTEN

Wilt u een overzicht van onze activiteiten? Kijkt u zelf maar!