be-joyful

Kind&oudercoachpraktijk 

Contactgegevens en voorwaarden


Contact

Yvonne van Oorschot
Be-joyful
Havikshorst 15
7414 HR  Deventer
0624638366                        
NL35KNAB0258420758
t.n.v.be-joyful
KvK.nummer 62201131
yvanoorschot@gmail.com

 

 

werkdagen
maandag t/m donderdag
19.30u - 21.30u
vrijdag         
09.00 -17.30 u     

 

 

 

Voorwaarden:

 • Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk. Mochten zich echter omstandigheden voordoen die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal een kindercoach dit kenbaar maken aan derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg).
  Dit zal eerst met u besproken worden.
 • Er kan u gevraagd worden toestemming te verlenen om, indien nodig, gegevens aan uw huisarts te overleggen. 

Een kindercoach is verplicht zich te houden aan :

 • het beroepsgeheim.
 • de meldcode kindermishandeling
 • de meldcode  huiselijk geweld.
 • Een kindercoach heeft ten aanzien van u een inspanningsverplichting. Dit betekent dat zij alle kennis, ervaring  en professionaliteit zal inzetten die in haar vermogen ligt. Daarnaast vraagt zij ook inzet van u en uw gezin/omgeving om zo samen te werken aan het behalen van het beoogde doel.
 • Een kindercoach heeft geen resultaatsverplichting. Keuzes en beslissingen die u neemt ten aanzien van u en uw kind behoren tot uw verantwoordelijkheid.
 • Gereserveerde tijd voor een sessie, welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt u in rekening gebracht.
 • Een Kindercoach zal u een overeenkomst aangaande het te volgen traject overleggen en u vragen deze te ondertekenen.
 • Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie.
 • Wordt de klacht niet opgelost, dan kunt u zich wenden tot stichting Adiona.