CURSUSSEN


  • Heeft u een hulpvraag bij de opvoeding?
  • Loopt u tegen bepaalde moeiten aan?
  • Is er disbalans in uw gezin?
cursus ontspannen opvoeden.


Samen met u wil ik gaan kijken hoe u uw kwaliteiten kunt inzetten en van frustraties naar ontspannen opvoedsituatie kunt komen.


Onderwerpen die aan de orde komen:


  • kwaliteiten en talenten
  • opvoedstijlen
  • samenstellen concrete hulpvraag
  • ontwikkelingsniveau van kinderen
  • omdenken van situaties
  • huiswerkopdrachten
  • eigen ingebrachte casussen


De cursus bestaat uit 4 interactieve avonden


(om de 2 weken) en de kosten zijn € 60,00 per persoon.

ONZE DIENSTEN

Wilt u een overzicht van onze activiteiten? Kijkt u zelf maar!

De cursus wordt gegeven in huiselijke omgeving met

maximaal 4 ouderstellen.


Oudergesprek n.a.v. een opvoedvraagstuk


Thema-avonden:


Grenzen stellen voor jezelf en bij je kind(eren)


Compensatiegedrag.