be-joyful

Kind&oudercoachpraktijk

CURSUSSEN

  • Heeft u een hulpvraag bij de opvoeding?
  • Loopt u tegen bepaalde moeiten aan?
  • Is er disbalans in uw gezin?

 

cursus ontspannen opvoeden.

Samen met u wil ik gaan kijken hoe u uw kwaliteiten kunt inzetten en van frustraties naar ontspannen opvoedsituatie kunt komen.

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • kwaliteiten en talenten
  • opvoedstijlen
  • samenstellen concrete hulpvraag
  • ontwikkelingsniveau van kinderen
  • omdenken van situaties
  • huiswerkopdrachten
  • eigen ingebrachte casussen 


De cursus bestaat uit 4 interactieve avonden

(om de 2 weken) en de kosten zijn € 60,00 per persoon.

De cursus wordt gegeven in huiselijke omgeving met

 maximaal 4 ouderstellen.

Oudergesprek n.a.v. een opvoedvraagstuk 

Thema-avonden:

Grenzen stellen voor jezelf en bij je kind(eren)

Compensatiegedrag.