TarievenIntake/kennismakingssessie €50,--


Het uurtarief is €65,-- .


Dit geldt voor coachsessies alsmede voor evaluatie-of voortgangsgesprekken, gesprekken op school of met eventuele andere disciplines.
Alle bedragen zijn inclusief 21% btw.


Speciale tarieven voor gezinnen met minimuminkomen zijn bespreekbaar.


Het afmelden van gemaakte afspraken is in principe mogelijk tot uiterlijk 24 uur van te voren.
Niet afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.


Be-joyful
Havikshorst 15
7414 HR Deventer
0624638366
NL35KNAB0258420758
t.n.v.be-joyful
KvK.nummer 62201131
yvanoorschot@gmail.com

ONZE DIENSTEN

Wilt u een overzicht van onze activiteiten? Kijkt u zelf maar!