Wat is kindercoaching?


"Ik kan toch niks"


"Niemand wil met mij spelen"


"Iedereen vindt mij stom "

Als ouders vang je soms signalen op van je kind waar je niet goed raad mee weet. Hoe kun je je kind helpen? Kindercoaching is niets meer of minder dan het ondersteunen en stimuleren van kinderen vanaf ongeveer 7 jaar die (tijdelijk) uit balans zijn geraakt door wat voor oorzaak dan ook. Tijdens een coachingstraject werk ik samen met het kind en de verschillende systemen waar het kind deel van uit maakt. Het traject is meestal kortdurend en altijd oplossingsgericht. Veiligheid, vertrouwen en respect zijn basiskenmerken.

ONZE DIENSTEN

Wilt u een overzicht van onze activiteiten? Kijkt u zelf maar!

Bewustwording, ontwikkeling en openheid staan centraal


Een kindercoach is gebonden aan het beroepsgeheim. Maar zal indien noodzakelijk en in overleg met het kind en zijn ouders of begeleiders derden inschakelen. Een kindercoach is geen therapeut. De kindercoach biedt hulp en ondersteuning aan kinderen die worstelen met sociaal-emotionele problemen en zal alles doen wat binnen haar vermogen ligt om die hulp te realiseren. Doorverwijzing kan een advies zijn naar de ouders en/of begeleiders wanneer de kindercoach andere professionele hulp nodig acht.

Het spreekt vanzelf dat er ook vanuit het kind en zijn ouders en/of begeleiders inzet gevraagd wordt, wil het traject succesvol verlopen. Gezamenlijk bewandelen we een stukje van het ontdekkingspad.


We onderzoeken, ontdekken en ontmoeten en gaan zo op zoek naar de kwaliteiten en talenten die al aanwezig zijn, maar nog verborgen.


Altijd wordt het kind in zijn/haar waarde gelaten en kan het gewoon kind zijn.