Werkwijze


Mijn werkwijze in het kort


Het kind heeft een probleem, waarvoor oplossingen gezocht worden. Daarvoor werk ik op een speelse manier samen met het kind en de ouders/verzorgers.


We gaan samen op zoek naar de inzichten en de mogelijkheden die het kind al bezit. Die gaan we mobiliseren om ze te kunnen inzetten bij situaties die het kind als moeilijk ervaart.
Eigenlijk wandel ik een stukje mee op het pad van het kind. Waar gewenst en mogelijk neem ik ook contact op met de school. De ouders/verzorgers moeten daarmee wel instemmen. Dan kan ook terugkoppeling plaatsvinden naar de school en hun IB/zorg -coördinator en/of de huisarts.


Mogelijkheden, vaardigheden en kwaliteiten die het kind al van zichzelf heeft vormen altijd het uitgangspunt.

ONZE DIENSTEN

Wilt u een overzicht van onze activiteiten? Kijkt u zelf maar!

De kindercoach is geen therapeut, maar kan wel die ondersteuning bieden die het kind tijdelijk nodig heeft door vragen te stellen, te luisteren, begeleiden en te stimuleren en het gedrag te spiegelen. Daarvoor gebruik ik verschillende technieken.

Met als doel het kind te versterken en het zelfvertrouwen te laten groeien. Vanuit zelfvertrouwen en zelfbewustzijn kun je jezelf verder ontwikkelen en goede keuzes maken.
In dit groeiproces is zelfinzicht eigenlijk de eerste stap.
Coaching is zinvol tot het moment dat het kind weer zelf verder kan en wil en de ondersteuning van de coach niet meer nodig is. Ondersteuning vanuit de thuissituatie is altijd nodig.

Het inschakelen van een kindercoach kan een gewenste tussenoplossing zijn wanneer de stap naar een kindertherapeut of psycholoog te groot of wellicht niet nodig is.


De kindercoach is laagdrempelig en kan net dat stukje ondersteuning bieden dat soms even nodig is.
In de eerste plaats ben ik er voor het kind, maar daarnaast ook voor de ouders en omgeving; indien gewenst en/of nodig vinden er ook oudergesprekken plaats.
Doorverwijzen behoort ook tot de mogelijke oplossing wanneer er andere hulp nodig is.
Er is coaching totdat het kind weer zelf verder wil en kan.

Het kind gaat aan het werk en de coach ondersteunt hierbij.


Ondersteuning thuis, door de ouders/het gezin, is zeer gewenst.
Tijdens de begeleiding werk ik vooral met activiteiten die het kind aanspreken.


Ik spring meestal in op de behoefte van het kind tijdens de sessies.